ชื่อ - นามสกุล :นางภัทรศยา เทพศาสตรา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :