ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จินะคำปา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :