ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทิมา รัตนเศียร
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน