ชื่อ - นามสกุล :นายชาตรี กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวงานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :