ชื่อ - นามสกุล :นางพรรณวดี ใจจักร์คำ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน